Kusimpan rasa dalam raga kuurai ràsa dàlàm kàtà ketikà cíntà bertahta díkàú kúpàndàñg dalam lamunan hinggà àlàm mimpi engkau kusimpan dalam tiap